უმჯობესია დაურეკოთ სოლს / Better Call Saul
უმჯობესია დაურეკოთ სოლს / Better Call Saul
უმჯობესია დაურეკოთ სოლს / Better Call Saul
  • ფილმი
უმჯობესია დაურეკოთ სოლს
BETTER CALL SAUL
8.7
0
  • სოლი გუდმანი სისხლის სამართლის საქმეების ადვოკატია. მან უნდა გადალახოს ბევრი განსაცდელი ზუსტად იმ პერიოდში როცა უნდა დააფუძნოს საკუთარი საადვოკატო კანტორა ალბუკერკეში (ნიუმექსიკოს შტატი)...